Respekt for mennesker og miljø

Ansvarlighed

Hos Conzept International er ansvarlighed et nøgleord for både produktionen af vores produkter, brugen af dem og i sidste ende affaldssorteringen. Vi udvikler innovative løsninger, søger mod bæredygtighed og har ambitioner om at ændre den måde, vi alle tænker produktion og brug af emballage på.

Derfor støtter vi også op om FN’s 17 verdensmål, der sætter rammen for både vores forretningsstrategi og vores daglige arbejde. Vi vil hjælpe vores kunder med at træffe ansvarlige og klimabevidste valg, så vi sammen rykker i en mere bæredygtig retning.

Medarbejdere

CSR og miljø

Hos Conzept International tilstræber vi at drive vores forretning på en sådan måde, at negative påvirkninger minimeres, og positive værdier for mennesker, miljø og økonomi optimeres. Vi søger at sikre balancen mellem det sociale, det miljømæssige og det økonomiske aspekt ved primært at arbejde med fabrikker, der er SA8000-certificeret. SA8000-certificeringen læner sig op ad FN’s menneskerettigheder og handler om at sikre ordentlige arbejdsforhold.

Miljøpolitik

Miljøet er blevet et kerneelement i vores forretning. Som virksomhed er vi yderst bevidste om vores miljømæssige aftryk og forsøger til stadighed at minimere det. Det gør vi primært ved at arbejde med fabrikker, der er ISO 14001-certificeret – en certificering, som sætter rammen for en stærk, synlig og engageret miljøledelse i virksomheden.

ISO 14001 har desuden fokus på et livscyklusperspektiv, hvilket vil sige, at vi som virksomhed skal tage højde for hele produktets levetid. Vi stiller derfor krav om, at vores leverandører og andre samarbejdspartnere respekterer og efterlever vores miljøpolitik, så vi skaber konsensus om miljøbevidsthed.

Conzept international emballage bæredygtig ansvarlighed
Conzept international emballage bæredygtig ansvarlighed

Leverandører

Vi vælger samarbejdspartnere og leverandører ud fra vores behov for ekspertise, knowhow og høj kvalitet. Vi har fokus på langvarige samarbejder, hvor der er en gensidig forståelse for kvalitet, fleksibilitet og pris. Det er også vigtigt, at vi kan udvikle os sammen, både på materialeniveau og i selve produktionsprocessen, så vi kan være proaktive i forhold til vores kunders behov.

FSC® – Forest Stewardship Council®

Det internationale FSC-mærke sikrer et ansvarligt forbrug af træ og papir. I en FSC-skov bliver der kun fældet så meget træ, som skoven kan nå at reproducere; dyre- og plantelivet bliver beskyttet; og de mennesker, der er beskæftiget i skoven, har ordentlige vilkår. Conzept er naturligvis FSC-certificeret, og vi kan mærke din emballage, så kunderne umiddelbart kan se, at du også er opmærksom på miljøet.

fsc og Conzept International

Vidste du...

Over halvdelen af de danske forbrugere kender FSC-mærket

Svanemærket

Er dit produkt svanemærket eller på vej til at blive det? Det nordiske mærke handler om at sikre miljøet gennem hele produktets livscyklus, så Conzept er en god samarbejdspartner, når det gælder emballagen. Papir, pap, hård plast og metaller kan genanvendes i nye produkter, og vi har skarpt fokus på, at indpakningen kan kunne affaldssorteres korrekt.
Genbrug banner

Vidste du...

Over 90 % af danskerne kender Svanemærket. 3 ud af 5 kigger efter mærket, når de er ude at handle.

Code of Conduct

Hos Conzept International har vi udarbejdet et Code of Conduct, der fungerer som et etisk regelsæt for de fabrikker, vi arbejder sammen med. Vi kræver, at alle vores leverandører og deres underleverandører følger og lever op til de retningslinjer, som er beskrevet i vores Code of Conduct. Det har stor betydning for os at kunne sikre, at forholdene hos vores leverandører rundt om i verden lever op til vores standarder og retningslinjer, naturligvis i overensstemmelse med lokale love og regler.
Code of Conduct

Vi bruger cookies til funktionalitet og statistik og til målrettet markedsføring.
Ved at trykke ‘Accepter’ giver du samtykke til dette.

Lavet af IT Stack ApS